انجمن حرفه ای صنعت بیمه، اقدام به گردآوری و معرفی کتب و نشریات بیمه ای بر روی سایت نموده است تا بدین ترتیب، ضمن معرفی کتب مرتبط با صنعت بیمه، مرجعی معتبر در اختیار علاقمندان و محققین این صنعت ایجاد گردد.


 

لذا از کلیه محققان و دانش پژوهانی که در عرصه بیمه تالیفاتی را داشته اند دعوت بعمل می آورد تا در صورت تمایل نسخه ای از تالیف خود را به آدرس پستی انجمن به نشانی، میدان ونک، خیابان برزیل شرقی، روبروی دیوان محاسبات، پلاک 1 ارسال نمایند.

پرسشهای خود را می توانید از طریق پست الکترونیکی به آدرس info@pii.ir مطرح نمایید.