سرفصل ها و سایر توضیحات:

سرفصل مطالب

بخش اول سمینار: آشنایی با اکچوئری

مقدمه ای بر اکچوئری

کاربرد اکچوئری در صنعت بیمه

کاربرد اکچوئری در بیمه های زندگی

لزوم برآورد سودآوری بیمه های زندگی

 

بخش دوم سمینار: مراحل تحلیل سود آوری بیمه های زندگی با استفاده از اکچوئری

تحلیل هزینه های بیمه های زندگی (Expense Analysis)

تحلیل دوام بیمه های زندگی (Laps Analysis)

تحلیل سودآوری بیمه های زندگی (Profit Testing)

آنالیز حساسیت بیمه های زندگی (Sensitivity Analysis)

 

 

مراحل ثبت نام و شرکت در دوره:

هزینه شرکت در این دوره آموزشی که کاملاً به صورت اینترنتی برگزار خواهد شد، مبلغ 600000ریال (شصت هزار تومان) می باشد.

متقاضیان شرکت در این دوره می‌توانند با تکمیل فرم ثبت نام، شهریه مذکور را به صورت اینترنتی پرداخت نمایند. بعد از ثبت نام، ظرف 24 ساعت (در روزهای غیرتعطیل) از طرف شرکت رایازیتون اکانت ورود به سایت آموزشی به آدرس پست الکترونیکی ایشان ارسال خواهد شد.

شرکت‌کنندگان در این دوره، پس از اختصاص به کلاس، 20 روز فرصت دارند تا مطابق برنامه زمانبندی خود، ضمن مرور آنلاین فیلم‌های آموزشی، در آزمون تستی پایان دوره که به صورت آنلاین برگزار خواهد شد، شرکت نمایند. لازم به ذکر است که این کلاس‌ به صورت خودآموز تدارک شده و مدیریت و زمانبندی مرور مطالب درسی، کاملاً در اختیار کاربران می‌باشد.

در صورت کسب حد نصاب قبولی شرکت‌کنندگان در آزمون پایانی کلاس، گواهی‌نامه معتبر از طرف انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه، معادل 4 ساعت آموزشی، صادر و ارسال خواهد شد که از اینجا قابل استعلام خواهد بود.
مدرسین:

احمدرضا ضرابیه

معاون طرح و برنامه و عضو هیأت مدیره، شرکت بیمه سامان

فوق لیسانس مالی

شیما آراء

مدیر اکچوئری و کارشناسی ریسک، شرکت بیمه سامان

دکتری ریاضی

ریحانه جناتی

رئیس اداره اکچوئری، شرکت بیمه سامان

فوق لیسانس اکچوئری

 زمان و مکان برگزاری:

در پایان به شرکت کنندگان گواهی‌نامه معتبر از طرف انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه اعطا می‌شود.