صلاحیت حرفه ای دوره چهاردهم - 31 شهریور ماه

اسامی ده نفر برتر آزمون سطح مقدماتی صلاحیت حرفه ای

نام و نام خانوادگی رتبه   از شرکت  
آقای مهدی نعیمی 1 -
خانم سحر حبشی 2 بیمه ما
خانم زینب چهل امیران  3  بیمه "ما"
خانم سحر نوارلوی 4  بیمه ما
خانم منصور قنبر علیزاده   5 بیمه ما
آقای حسین سلطانی  6 بیمه کارافرین شعبه گلپایگان
خانم زهرا جمعدار 7 بیمه ما
آقای فرهاد عباسی  8 بیمه سامان
آقای علی اسدی 9 بیمه معلم
آقای یاشار ابوالحسنی 10  بیمه معلم

 

saeid

با سلام 1 - تعداد نفرات کل شرکت کننده در آزمون مورخ 31 شهریور 1396 در سطح کشور چند نفر بودند . 2 - چه مقدار از نظر زمانی طول خواهد کشید تا گواهی نامه ها صادر و در اختیار افراد قرار گیرد . با تشکر

عبداله سارونه

سلام گواهينامه ها كي اماده ميشه

amir

سلام . نتیجه کی اعلام میشه