ثبت نام آزمون

ایمان آذین

لطفا" تاریخ دقیق آزمون رو مشخص کنید . ماه دی 30 روز داره !!!!!!!!

دنیا نگهبان

اینجانب کارشناس بیمه ودارای مدرک مدیریت بیمه خواستار شرکت در پانزدهمین صلاحیت حرفه ای شرکت نماییم

غفور جباری

اینجانب غفورجباری کارشناس بیمه درخواست شرکت در ازمون صلاحیت دوره ای پانزدهم هستم